4 Akıllı Otomasyon Metodolojisi

Metodolojiler tamamlayıcı, ortak noktalara sahip, farklı beceriler gerektiren ve uyumlu bir dijital dönüşüm çabası içindeki genel meta-dizinin bir parçası olmalıdır. Bu yazımızda ise dijital dönüşümün (DX) en önemli potansiyelini hayata geçirmeye ve gerçekleştirmeye çalışan metodolojilere odaklanacağız. Bahsedeceğimiz 4 metodolojinin oldukça tamamlayıcı ve ortak noktaları var ancak farklı beceriler gerektiriyorlar. Peki nedir bu 4 akıllı otomasyon (IA) metodolojisi?

  • Tasarım Düşüncesi Metodolojisi
  • Çevik Teslim Metodolojisi
  • DevOps Metodolojisi
  • Sürekli İyileştirme Metodolojisi

Tasarım Düşüncesi Metodolojisi

Tasarım Düşüncesi, tek seferde yapılan bir metodoloji değildir. Bazen organizasyonların Design Thinking için bir atölyesi olur. Burada benimsenen yaklaşım, tasarım düşüncesini özellikle yenilik ve ardından önceliklendirme için fikir oluşturmayı sürekli kılmaktır. Önceliklendirme ise uygulama kolaylığını iş değeriyle dengeler:

İş Değeri: Bazı KPI’lar artan gelir, maliyet düşürme için operasyonel mükemmellik, mevzuata uygunluk ve müşteri deneyimi optimizasyonunu kapsar.

Kolaylık ve Karmaşıklık: Her DPA inovasyon projesi adayı, IoT veya blok zinciri gibi kayıt sistemleri ya da diğer gelişen teknolojilerle entegrasyon gerektirir. UX tasarımı, ölçeklenebilirlik, güvenlik ve gizlilik gereksinimleri gibi başka hususlar da vardır. Bu faktörlerin her biri, uygulamanın genel karmaşıklığını etkiler.

Çevik Teslim Metodolojisi

İdeal olarak; faaliyet, BT ve operasyon paydaşları dijital süreç otomasyonu (DPA) platformunun çeşitli özelliklerinden yararlanarak ve sürekli olarak yinelenerek iş birliği yapar. DPA platformu da siz DPA çözümünü oluştururken yinelemeleri destekler. Bu yinelemelerin her biri, risk için iş kuralları, onay durumları, entegrasyon, kullanıcı arayüzü ve diğer uygulama varlıkları gibi DPA öğeleriyle eşleştirilir.

DevOps Metodolojisi

DevOps metodolojisinin ana iş hedefi; dağıtıma yönelik hızlı, yüksek kaliteli ve sürekli yinelemelerdir. Çevik Scrum Metodolojisi çıktısının üretim için güçlendirilmesi, güvenlik, güvenilirlik ve performans dahil olmak üzere tüm alanlarda yüksek kalite ile müşteriler için dağıtılması gerekir. Konvansiyonel ve manuel yaklaşımlarla, güçlendirme haftalar hatta aylar alabilir. Bu da son müşteri için yeniliğin etkisini azaltır. Bu durum, hız ve verimlilik açısından uyumlu hale getirilmesi gereken metodolojilerin tüm aşamalarının önemini açıkça gösteriyor.

DevOps teknikleri ve metodolojileri, çözümlerin veya hizmetlerin dağıtım sıklığını artırır. DevOps, geliştirme ve operasyon ekipleri arasındaki iş birliğini artıran Çevik Metodoloji’nin gerçek anlamda bir uzantısıdır. Teslim aşamasında ise amaç, kaliteden ödün vermeden uygulama veya geliştirme değişikliklerini üretim dağıtımına taşımayı ve ürünleştirmeyi hızlandırmaktır. DevOps araçları, burada gösterildiği gibi genel oluşturma ve teslim sürecinin otomasyonunu içerir.

Sürekli İyileştirme Metodolojisi

Bir ürün Çevik ve DevOps aracılığıyla teslim edildikten ve dağıtıldıktan sonra, o ürün için dijital dönüşüm yolculuğunun sonu gelmez. Design Thinking’deki önceliklendirme, bir hızlı kazanç birikimini tanımlar. Hızlı kazançları belirlemedeki en önemli boyut da iş değeridir. İyileştirme hedeflerine ulaşıldığından emin olmak için izlenmesi gereken KPI’larda da tipik olarak yakalanan ölçüler vardır.

Sürekli Entegrasyon ve Sürekli Teslimat’a ek olarak, ölçülebilir iş hedefleri için Sürekli İyileştirme de olması gerekir. İşte burada Operasyonel Mükemmellik Metodolojisi devreye girer. Dört metodolojinin hepsinden genellikle en az dikkat çekenidir. Aslında bir anlamda en önemlisidir. Operasyonel Mükemmellik iyi kurulmuş Yalın Altı Sigma metodolojileri aracılığıyla gerçekleştirilmelidir. Sürekli İyileştirme ise şunları içerir:

  • Yeniliklerin planlanması ve uygulanmasında süreç verimliliği
  • Otomatik yürütmede süreç verimliliği
  • Süreç izleme ve iyileştirmede süreç verimliliği
  • Yeniden kullanım ve uzmanlaşma yoluyla süreç verimliliği
  • Bunları bir araya getirmek

Yukarıda bahsedilen 4 metodoloji arasındaki etkileşim, geçişler ve meta-diziler karmaşıktır. Bu metodolojilerin herhangi bir yönünün göz ardı edilmesi ise dijital dönüşümü olumsuz etkiler.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir