Çalışma hayatında etkin iletişim kurma yollarından biri olarak insan profillerini tanıma

Her insan dünyada bir tane olduğundan diğerlerinden farklıdır. Bu farklılık onu özel kılar. Herkesin birbirinden farklı olabildiği, öyle ki burçlarla bir araya getirilen insan özelliklerinin yükselenlerle yine ayrıştırıldığı, her birimizi birbirimizden bu kadar farklılaştıran kişilik özelliklerimiz birbirimizi anlamamızı ve sağlıklı insan ilişkileri geliştirmemizi bir hayli zorlaştırıyor.

İnsan ilişkilerinin sağlıklı yürütülmesinin temeli ise iyi iletişim kurabilmeye dayanıyor. İyi iletişim kurabilmek, iletişim içinde olduğun insanın karakter özelliklerini tespit ederek; buna göre edindiğin davranışlardan, ifade ettiğin sözcüklerden, sergilediğin beden dilinin ortaya koyduğu bütünlükten besleniyor.

Sağlıklı iletişim kurabilme becerisi kişinin bireysel hayatında tatmin duygusunu ivmelendirirken iş hayatında verimlilik odaklı bir süreç geliştirmesini sağlıyor. Dolayısıyla etkin iletişim kurmak, sosyal hayat içerisinde eşimizle, yakın çevremizle, arkadaşlarımızla yürüttüğümüz ilişkileri çok daha keyifli bir düzeye taşırken iş hayatında yöneticilerimiz, çalışma arkadaşlarımız hatta müşterilerimizle yaşadığımız sıkıntıları minimize ediyor.

O halde çalışma hayatında, etkin iletişim kurma yollarından biri olarak dörde ayrılmış insan profillerini tanımak yaşadığımız sıkıntıları çözümleyebilir ve işimizi kolaylaştırabilir. “Panter”, “Tavus kuşu”, “Yunus”, “Baykuş” şeklindeki bu sınıflandırmayı yakından inceleyelim.

Panter

Panter karakterinin rengi kırmızıdır. Bu profildeki insanlar bu rengin enerjisini, dinamizmini yaşarlar. Panterler, baskın karakterli insanlardır. Diğerlerine göre daha az sosyal olup ve yalnızlıktan hoşlanırlar. Bir fikrin veya durumun içerisinde ben merkezciliğiyle ön planda olduklarından derin ve içe dönük karakterleriyle hırslı olup yükselmeyi çok severler. Savaşan lider yapıları ile hedef ve görev odaklı olan panterler yönlendirici olup hızlı aksiyon almayı, hızlı iş bitirmeyi isterler. Hızlı aksiyon alabilen yapıları sayesinde stres altında çalışabilir, hatta bundan beslenerek üretken olabilirler. Kararlı ve azimli duruşları ile pes etmez, fikirlerini söylemekten hiçbir zaman çekinmezler. Çalışma temposunda hızlı değişimi sevdikleri için zaman zaman aşırı talepkar ve zorlayıcı görünebilirler. Baskı altında çalışmak ve değişim onları başarıya götürür. Ulaşılan sonuçlar ile motive olur, diyaloglarında süreci ve detayları bir kenara bırakıp sadece sonuçları ve ulaşmak istediklerini konuşurlar.

Kendilerinden emin oluşları karşısındaki insanlara güven verirken otoriter duruşu, sabırsız ve aşırı talepkar tavırları iletişim kurduğu insan üzerinde stres ve baskı yaratabilir. Bu aceleci yapıları öfkelendikleri zaman sabırsız ve saldırgan bir tutum sergilemelerine neden olabilir.

Panter karaktere sahip olan bir yönetici ile iletişim halindeyseniz; detaylara boğulmuş ve tamamlanmamış bir çalışmayı kendisiyle paylaşmak yerine doğrudan sonucu ifade eden, sadeleştirilmiş, anlaşılır, net veriler sunan, sonuçlandırılmış çalışmalarınızı paylaşmalısınız.

Bir yönetici olarak, ekibinizde panter karakterini taşıyan çalışma arkadaşlarınızın yönetme duygusu ile beslendiğinin farkında olursanız, kendilerine yetki vererek tamamlamış oldukları iş sonuçlanınca kendisini verimlilik esaslı takdir edebilirsiniz. Çünkü bir sembol olarak “güç”ten beslenen bu karakterler, işlerine doğrudan sonuç odaklı yaklaşır.

Bu karakteri taşıyan bir ekip arkadaşına sahipseniz ofis ortamının, öncelik sırasına göre düzenlenmiş ve planlı olduğunu görebilirsiniz. Planlı çalışma tarzı sayesinde, birden fazla işi bir arada yoğun ve hızlı bir şekilde yürütebilir. Ancak istediği durum karşısında, büyük bir kararlılıkla doğrudan sonuç odaklı oluşu, işin kalitesini ve neticesini etkileyen detaylardan haberdar olmasının önüne geçer. Bazen yavaşlamalı, sakinleşmeli ve detayları düşünmelidirler.

Tavus kuşu

Tavus kuşları, toplum içerisinde ihtişamlı yapıları ile gösterişi çok severler. Fazlasıyla sosyal oluşları, girdikleri her ortamda enerjik hareketleri ile hemen dikkat çekmelerini sağlar. Onlarla iletişim kurmak, birlikte vakit geçirmek eğlenceli olduğundan hemen hemen herkes tarafından sevilirler. Özgüvenleri yüksek olan tavus kuşlarının temsil ettikleri renk sarıdır.

Tavus kuşları, kurucu lider yapıları ile renkli, iç motivasyonu yüksek, aşırı konuşkandırlar. Değişimi sever, yenilikçi ve yaratıcı profilleri ile değişimi tasarlamak isterler. Canlı, dinamik, enerjik yaşamayı severken stratejik düşünmeyi ihmal etmezler. Bir işin oluşum sürecinde strateji geliştirme becerileri ile ön plana çıkarlar. Hızlı yaşama tutkusu tavus kuşlarına değişimi hayli sevdirir. Bu durum öte yandan dağınık bir yaşantıya sebep olabilir. Dolayısıyla tavus kuşu profilini taşıyan bir çalışma arkadaşınız varsa, hızlı düşünme ve hızlı yaşama arzusunun zaman zaman bir iş üzerinde tamamen odaklanamama sorununa neden olduğunu bilmeli, yüzeysellik ve aşırı genelleme eğilimleri ile detayları yeterince görememe ihtimallerini de her zaman aklınıza getirmelisiniz.

Hayal ve arzuları ile ön planda olduklarından çalışma temposunda özgürlüğünü severler. Heyecanlı ve eğlence odaklı karakterleri, konu değişimlerinde hızlı ve sıkılgan olabilmelerine neden olur. İletişimlerinde ilginin merkezinde olmayı, çalışma ortamında eğlenebilmeyi isterken, bir iş üzerindeki katkılarından dolayı özellikle takdir edilmeyi beklerler. Bu duygu onların üretkenliğini çok yüksek düzeyde besler ve başarıya götürür.

Ofis ortamında ilginç ufak tefek şeyler bulunur. Bu dağınıklık zaman zaman odaklanma problemi yaşatabilir. Özgürlüğüne düşkün çalışma tarzı ile insan ilişkilerini ön planda tutar ancak öfkelenince kolaylıkla sinirlenerek, patlayabilirler.

Yunus

Yunuslar, oldukça zeki, empati gücü yüksek ve duygusal zekası çok gelişmiş karakterlerdir. Bu karakterler yeşil rengin enerjisini taşırlar. Sosyal varlıklardır ancak ön planda olma kaygıları yoktur. Aynalamayı çok iyi yapabildikleri için iletişim becerileri güçlüdür. Her zaman pozitif ve uyumlu bir yapıda olup içe dönük bir karaktere sahiptirler. Hizmetkar lider olan yunuslar, kaynaştırıcı, iş birliğine açık, uyumlu yapıları ile çalıştıkları kurumun etik pusulasını yansıtan en iyi takım oyuncusudur. Tüm bunlar zaman zaman hedef belirleyememe, aşırı mütevazilikten ve nezaketten kaynaklı olarak kendini küçük görme şeklinde belirebilirken, beklentileri karşılanmadığında değersizlik hissi ile hayal kırıklığı yaşayarak ilgisiz bir ruh haline bürünebilirler.

Çalışma temposunda aceleciliği ve baskıyı kaldıramamakla birlikte katılımcı olma özellikleri üzerine takdir beklerler. Kararları ve ürettikleri iş karşısında onaylandıklarında kendilerini ödüllendirilmiş hissederler. Birliktelik duygusu ve destek onları başarıya götürürken iletişimlerinde kendi duyguları ve deneyimleri üzerine konuşmalara oldukça yer verdikleri görülür.

Ofis ortamını, duygusal hatıralarıyla çevreleyen yunuslar aşırı duygusallıktan kaynaklı kafa karışıklıkları yaşamaya eğilimli yapıya sahiptirler. Bu durum gerektiği zamanlarda net ve olması gerekli tavrı göstermelerinin önüne geçebilir.

Rahat, iş birlikçi, yardıma istekli bir çalışma tarzına sahip olduklarından öfkelenince ılımlı bir tavır içinde olur ancak bocalama yaşayabilirler.

Baykuş

İşini her anlamada en mükemmel şekliyle yapmak için 360 derece odaklanan, detaycı yaklaşan bir karaktere sahiptirler. Enerjisini yansıttıkları renk mavidir. Bilgi odaklı çalışan, planlı, titiz yaklaşarak sürekli analitik düşünen baykuşlar, gece çok üretkendirler. Hata yapmayı sevmez, risk almaktan kaçınırlar. Uzman lider olarak anılan baykuşlar net düşünen, sabırlı, ayrıntılı gören, bilgiyi paylaşmayı çok seven, sistematik çalışan bir zihne sahip olup, bilge bir duruş sergilerler. Sakinliği ve vicdanlı yapısı ile iyi birer dinleyicidirler. Tüm bu özellikler kendisinin detaylarda boğulmasına, zaman zaman kendi kalıplarından çıkamamasına, içe dönük ve mesafeli tavrı nedeniyle iletişim biçimlerinde monotonlaşmasına sebep olabilir.

Çalışma temposunda, yöntemsel ve düzenli iş akışını severken çok ani değişimlerinden rahatsızlık duyabilirler. Hatadan kaçınma çabaları, alınan kararları enine boyuna sorgulama ve üzerine düşünerek zaman ayırma duygularını harekete geçirir.

Topluluğun içinde bilgi sağlayıcı yönüyle ön planda olarak, işe ve konuya odaklanan ve yön verici olarak tanınırlar. Sorumluluk duygusundan beslenerek ürettikleri işin kalitesi üzerinden takdir edilmek isterler.

Ofis ortamında tüm materyalleri istediği an ulaşabilmek üzere yakınında tutarlar. Bilgiye ulaşabilme isteği onların bazen bir evrak yığını ile yaşamasına sebep olabilir.

Ayrıntılara dikkat eden, konuları tek tek ele alan bir çalışma tarzına sahip olduklarından odaklanma ve bilgi toplayıcılığı onları başarıya götürür. Bulundukları ortamda etkinlik gösterebildikleri an motive olurlar. Gerçekler ve rakamlar üzerine konuşan baykuşlar, bu özelliklerini iletişim biçimlerine de yansıtırlar. Öfkelenince aniden sinirlenmez ve mantıklı yaklaşarak aksiyon alırlar.

Bir baykuş ile iletişim halindeyseniz ve birlikte çalışıyorsanız mükemmeliyetçi yapıları nedeniyle işlerin tamamlanmasının gecikme ihtimalini göz önünde bulundurmalısınız. Zaman zaman detaylar üzerinde harcadıkları enerji onların olaylara dışarıdan bakmasına engel olabilir. Ancak bu bir zaman kaybı olarak görülse de bir baykuşun elinden çıkan iş muhtemelen hatasızdır.

İnsanlarla geliştirdiğimiz iletişim biçimlerini inşa ederken şunları hatırlayabilirsek büyük problemlerin yaşanmasının önüne geçebiliriz:

Her insan farklıdır. Her insan değerlidir. Her insan bütünün bir parçasıdır. Her davranışın bir nedeni vardır.

Her insan; Panter, Tavus kuşu, Yunus ve Baykuş profillerinden iki tanesine biraz daha yatkındır. Burada dikkat edilmesi gerekli nokta; ilk olarak kendini tanımaktır. Kendimizi tanıdığımız an yaşadığımız olaylar üzerine tepkilerimizi anlamlandırmış olacağız. İkinci önemli nokta ise iletişim içinde olduğumuz insanı tanımaktır. Yöneticimizin hangi profilleri barındırdığının farkında olmak onun beklentilerini doğru yöntemle karşılamamızı sağlarken bir lider olarak çalışanlarımızın hangi profillere yatkın olduğunun bilincinde olarak tavır sergilemek onlardan daha fazla verim almamızı sağlayacaktır.

Her insan sorumluluğu olan unvan üzerinde ve ele aldığı konuda kendi özelinde o işin lideridir. Ve her lider işin gerektirdiği duruma göre hareket ederek bazen panter, bazen tavus kuşu, bazen yunus, bazen baykuş profiline bürünmelidir. Kendi karakterlerimizin temel taşlarından zaman zaman sıyrılma cesaretini göstererek önümüzdeki işin durumuna ve isterlerine göre hareket edebildiğimiz kadar etkin iletişim kurduğumuzu ve iyi birer lider olduğumuzu unutmamalıyız.

Genel Müdür Yardımcısı
Nisanur Çalışkan

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir