Küresel robotik kaynak hücresi pazarı yükselişte!

Yakın tarihli yayınlanan bir rapora göre, robotik kaynak hücresi pazarının 2022 ile 2028 arasında %7’lik bir YBBO ile 2 milyon dolara yükselmesi bekleniyor. Bu büyümenin ana itici güçleri, havacılık, uzay ve diğer endüstrilerde otomatik kaynağın benimsenmesinin yanı sıra özelleştirilmiş kaynaklara yönelik artan taleptir.

Geleneksel endüstriyel robotlar, uzun süredir üreticilerin otomasyondan yararlanmasına ve iş gücü eksikliklerini telafi etmesine olanak tanıyor. Ancak genellikle belirli bir görevi yerine getirmek üzere tasarlanıyorlar. Ancak iş birlikçi robotlar veya cobot’lar, tehlikeli ortamlarda insanlarla birlikte güvenli bir şekilde çalışmak üzere tasarlanıyor. Bu robotlar, geleneksel endüstriyel robotların aksine, insan emeğinin yanı sıra ortak bir alanda çalışıyor.

Ayrıca geleneksel robotlar, insanların yeni koşullara göre operasyonlarını yeniden programlamaları gerektiğinden bilişsel yeteneklerden yoksundurlar. Buna karşılık, cobot’lar onları sürmek için ağır, önceden programlanmış aktüatörlere ihtiyaç duymazlar.

Cobot’ların hareketleri, insanların izlediği robotik kollar gibi bilgisayar kontrollü operatörler tarafından yönetiliyor. Böylece cobot’lar işyerinde etkili insan-makine iş birliğini kolaylaştırıyor. Cobot’lar bir fabrika ortamında malzeme taşıma, ürün montajı, paletleme, paketleme, etiketleme, ürün kalitesini denetleme, kaynak yapma, presle takma, vida ve somun çakma ve makinelere bakım yapma gibi çok çeşitli görevleri yerine getirmek üzere programlanabiliyor. Cobot’ların bu avantajlarının, tahmin dönemi boyunca robotik kaynak hücresi pazarının büyümesini desteklemesi muhtemeldir.

Robotik kaynak pazarı, üretimdeki ilerlemeler ve artan endüstriyel otomasyon nedeniyle giderek büyümeye devam ediyor. Buna ek olarak, Endüstri 4.0 kaynak teknolojisinin ortaya çıkışının sektördeki ilerlemeyi desteklemesi de bekleniyor. Birden fazla üretim tesisinin ortaya çıkmasının pazar ilerlemesini hızlandırması öngörülüyor.

Elektronik ve makine gibi üretim sektörlerinde artan yatırımların, tahmin dönemi boyunca robotik kaynak hücresi pazarına olan talebi artırması muhtemeldir. Önde gelen bazı oyuncuların varlığı da robotik kaynak hücresi pazarına olan talebi canlandırabilir. Öyle ki otomotiv ve diğer sektörlerde otomatik sistemleri giderek daha fazla benimseniyor. Bu da robot kaynak hücrelerine yapılan büyük yatırımların artış göstermesini sağlayabilir. Bununla birlikte, iyileştirilmiş çalışma koşulları ve teknolojik ilerlemeler, robotik kaynak hücrelerine olan talebi artırabilir. Avrupa, önemli bir küresel robotik kaynak hücresi pazarı bölgesidir.

Endüstri 4.0 ilkelerinin giderek daha fazla benimsenmesi ve otomotiv endüstrisinde kaynak robotlarının giderek daha fazla benimsenmesi nedeniyle bu pazarın büyümesi bekleniyor. Ancak, kaynak robotlarını kurmanın yüksek başlangıç ​​maliyetleri, bu pazarın büyümesini bir miktar sınırlayabilir.

Endüstri 4.0, gelişmiş ülkelerde başlayan ve giderek gelişmekte olan pazarlara yayılan üretim endüstrisini etkilemeye devam ediyor. Sensörlerin her yerde kullanımı, kablosuz iletişim ve ağların yaygınlaşması ve giderek daha akıllı robot ve makinelerin konuşlandırılmasıyla Avrupa’daki üretim yöntemlerini dönüştürme potansiyeline sahiptir. Bu dijital endüstriyel devrimler, üretimde daha fazla esneklik, kitlesel özelleştirme, daha yüksek hızlar, daha yüksek kalite ve daha yüksek üretkenlik vaat ediyor. Bu da teknolojiye derinlemesine odaklanma ve Avrupa robotik kaynak hücresi pazarının rekabet gücünü güçlendirme ihtiyacını doğuruyor.

Tüm endüstrilerde artan otomasyon ihtiyacı ve teknolojideki önemli büyümenin, tahmin dönemi boyunca robot kaynak hücresi pazarını yönlendirmesi bekleniyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir