Yapay zeka sağlık teknolojisini ileriye taşıyor

Yapay zeka (AI), sağlık hizmetleri teknolojisini geliştirerek hastalara daha verimli bir süreç sunmayı amaçlıyor. Tıp bilimi, küresel çapta sağlıklı yaşam beklentisini artırarak hızla gelişmeye devam ediyor ancak sağlık sistemlerine yönelik artan talep, maliyetler ve hastaların ihtiyaçlarını karşılamak için daha fazla iş gücüne ihtiyaç duyuyor. Bu nedenle yapay zeka, sağlık hizmetlerinde devrim yapma ve karşı karşıya kalınan zorlukların üstesinden gelmeye yardımcı olmak için harekete geçiyor. Öyle ki sağlık sektöründeki küresel yazılım gelirinin 2027’ye kadar yaklaşık 67 milyar dolara çıkacağı belirtiliyor.

Yapay zeka, yüksek sanal bakım talebini karşılarken bakım kapasitesini genişletmek için daha verimli yollar sağlayarak hastalar ve sağlayıcılar için sağlık hizmeti deneyimini geliştirmeyi hedefliyor. Sağlık hizmetlerinde yapay zekanın en çok kullanıldığı alanlardan bazıları ise tıbbi görüntüleme analizi, tıbbi tedavi önerileri ve tıbbi teşhiste yardımdır. Yapay zeka ayrıca evrak işlerini dijital verilere, otomatik rapor oluşturmaya ve hasta kayıtlarının genel yönetimine dönüştürerek idari alandaki yükü hafifletiyor. Aynı zamanda bu teknoloji verimliliği, doğruluğu ve ölçeklenebilirliği sayesinde sağlık yönetimiyle ilişkili maliyetlerin azaltılmasına da yardımcı oluyor.

Uzaktan kontrol desteği

Pandeminin başlangıcından bu yana, birinci basamak sağlık hizmeti sağlayıcılarıyla standart uzaktan konsültasyonlar en gerekli yöntemlerden biri haline geldi. Bu yeni uygulamalara alışmak hastalar ve hizmet sağlayıcıları için alışması zor bir durum olsa da uzaktan kontroller ve teletıp artık sağlık çalışanlarının hastalarını görmeleri için hızla tercih edilen yöntemlerden.

AI bileşeni, hastaların uzaktan izlenmesi için sensörlere sahip tıbbi cihazların evde kullanılmasına da olanak tanıyor. Bununla birlikte, ilerleyen zamanlarda hastaneleri fiziksel olarak ziyaret edemeyen hastalar için daha zengin bir deneyim sunmak amacıyla yapay zekayı benzer şekilde içeren uzman bakım seçeneklerinde bir artış görüleceği de belirtiliyor.

Hastalarla ilgili gelişmiş veriler

Yapay zeka, makine öğrenimi teknolojisiyle birleştiğinde büyük verileri güçlendiriyor. Bununla birlikte hassas tıpta, ilaç keşfinde ve genomikte görüldüğü gibi, üstün tedavi için bireysel hastalarla ilgili verileri geliştirerek de harikalar yaratıyor. Bir kişinin tüm genlerinin incelenmesi olan genomik durumunda, hastaların yaşamları boyunca optimize edilmiş klinik karar verme için veriler bireysel elektronik tıbbi kayıtlara eklenebiliyor. Bazı şirketler de genomik içgörüleri herkes için erişilebilir hale getirerek hassas tıp uygulamalarında zorlanan sağlık ve yaşam bilimleri kuruluşlarına yardımcı olmayı amaçlıyor. Bu şirketlerden birisi, bilişsel genomik zekası çözümü, genomik verilerden otomatik olarak içgörüler üreterek, uzun süren manuel inceleme gerektiren ve yalnızca insan zekasına dayanıldığında sınırlı içgörüler sağlayan yorumlamanın zamanını ve maliyetini azaltmayı hedefliyor. Dünya çapında sadece birkaç bin genetikçinin olduğu ve yanlış teşhislerden uzak dururken özel tedavi gerektiren 8.000’den fazla nadir genetik hastalığın olduğu düşünüldüğünde, böyle bir çözüme daha fazla ihtiyaç duyuluyor.

Genetik dizileme dünya çapında kolayca erişilebilir hale geldiğinden, sınırsız bir potansiyel de ortaya çıkıyor. Gelecekte hastaların 100 dolarlık genoma erişebileceği ve bunun bir kan testi kadar yaygın hale gelmesi muhtemel. Ayrıca bu genomik veriler, elektronik bir tıbbi kayda eklenerek hayat boyunca klinik karar verme sürecini bilgilendirebilecek. Bu sayede milyarlarca hasta daha hızlı teşhis ve daha iyi tedaviden faydalanabilecek.

Kişisel takip için giyilebilir cihazlar

Giyilebilir teknoloji adımları saymanın, kalp atış hızını ve egzersiz alışkanlıklarını takip etmenin yanı sıra çok yol kat etti. Öyle ki 2017 yılında 8 milyon dolar olan pazarın, 2023’te 27 milyon doların üzerine çıkması bekleniyor. Aynı zamanda giyilebilir teknolojide şeker hastalarının kan şekerini izlemesine yardımcı olan ter ölçerler ve solunum hastaları için kandaki oksijen miktarını izleyen oksimetreler gibi cihazlar da bulunuyor.

Şimdilerde, girişimcilerin ve sağlık hizmeti sağlayıcılarının yenilikçilerle iş birliği yapma ve yapay zekayı sürece dahil ederek ürünlerini ve hizmetlerini önemli ölçüde iyileştirmesi amaçlanıyor. Böylelikle sağlanan bakımın kalitesi artırılırken daha fazla hasta için daha fazla erişilebilirliğin de sağlanması hedefleniyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir