Güçlü kurum kültürü, sadık çalışanlar yaratır

Her organizasyonun, şirketini tanımlayan kendi kurumsal kültürü vardır. Bunlar bir organizasyonun etrafında çalıştığı değerleri ve inançları içerir. İyi ve olumlu bir kültür ise kurumu başarıya yönlendirir. Ancak şirket kültürü olumlu yönde değilse, uzun vadede zarar verebilir. Günümüzde verimli bir kurum kültürü oluşturmayı giderek daha fazla önemseyen kuruluşlar ise sadece şirketleri diğerlerinden farklı kılacak değil, onlara rekabet avantajı da sağlayacak bir kültür yaratmak için çalışıyor.

Kültürü planlarken de üst yönetimden orta yönetime kadar herkesi kapsamak çok önemlidir. Bunu yapmak için herkesin bakış açısını dahil etmek, kurumlara yardımcı olmakla kalmaz aynı zamanda uygun bir kültür tasarlamalarını da sağlar. Peki öne çıkan kurum kültüründeki trendler neler?

1. Çalışan bağlılığına öncelik vermek

Çalışan bağlılığı, kuruluşların çoğunluğu için ana sorunlardan birisidir. Bu nedenle, her çalışan bağlılığı çözümünün modernize edilmesine ihtiyaç vardır. Böyle kritik bir sorunun çözülmesi ise güçlü çalışan bağlılığı stratejileri gerektirir. Bu noktada liderler, çalışan bağlılığı programlarının eksikliklerine odaklanmalıdır. Aynı zamanda bunları çözmek için daha dahice çözümler üretmeleri de fayda sağlayacaktır.

Yapılabilecek bir diğer şey ise çalışan merkezli bir çalışma kültürü oluşturmaktır. Bunu yapmak için de sürekli geri bildirim almak, fonksiyonel çalışma programlarına odaklanmak, ödüller ve tanıma platformu için alan açmak ve çalışanların refahını sağlamak gerekir. Buradaki temel motivasyon, daha fazla başarı için çalışan bağlılığını artırmak olmalıdır.

2. Esnek programlar

Şirketler, yoğun programların verimsizliğe ve yüksek tükenmişliğe yol açtığı gerçeğini anlamaya başladılar. Bu nedenle, çalışanların biraz izne ve işlerinde esneklik sağlayan bir programa ihtiyaçları vardır. Organizasyondaki esnek programlarla çalışanların iş-yaşam dengesini koruyabilmesi gerekir. Bunun için yerinde esnek bir program oluşturmak ve daha yüksek çalışan iş tatmin seviyeleri belirlemek yararlı olacaktır.

3. Önemli olan faydalar

Her şirket kültürünün çalışanları için faydalar içerdiği bilinen bir gerçektir. Ancak bu faydaların ne kadar etkili ve anlamlı olacağı yönetici ve liderlere bağlıdır.Çalışanların bağlılığını ve üretkenliğini artırmak için doğru fayda paketini planlamak çok önemlidir. Bununla birlikte, iş yerinde Y ve Z kuşağının yükselişiyle beraber, doğru fayda paketini seçmek çok önemlidir. Paket, kariyerlerinin ve kişisel yaşamlarının istikrarlı bir şekilde büyümesine yardımcı olmalıdır.

4. Psikolojik güvenliği vurgulamak

Psikolojik güvenlik terimi ilk olarak 1999 yılında Harvard Business School’da profesör olan Amy Edmondson tarafından kullanılmıştır. Konsept, birçok kuruluş için yenidir ancak yüksek performanslı ekiplerle sonuçlandığından çok önemlidir. Bu nedenle, çalışanların fikirlerine açık olmak, yeniliği teşvik etmek ve verimliliği artırmak için iş birliğini sağlamak gerekir. Bu, herkesi şeffaf olmaya ve öğrenmeye teşvik eden sağlıklı bir uygulamadır.

5. Farkındalık

Farkındalık; kişinin duygularını, düşüncelerini kabul etmek, anlamak ve yargılayıcı olmamakla ilgilidir. İş yerinde stresi azaltmaya ve daha üretken olmaya yardımcı olan bu yaklaşım, bir kurum kültürü olarak göz önünde bulundurulmalıdır.

Farkındalığın ana noktası ise herhangi bir varsayımda bulunmadan fiziksel duyulara ve duygulara daha fazla odaklanmaktır. İş yerinde zaman farkındalığı pratiği yapmanın en belirgin yolu da meditasyon programlarıdır. Meditasyon sadece çalışanın zihnini sakinleştirmeye yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda stresin yok olmasına da yardımcı olur. Bu sayede iş yerinde pozitiflik, psikolojik enerji ile sağlanmış olur.

6. Eşitlik

Eşitsizlik, iş yerinde olumsuz muamele veya bir çalışana karşı daha önyargılı olmaktır. Bu durum, yönetici ve şirket itibarına zarar verir ve ayrıca şirket kültürünün çalışan merkezli olmadığını gösterir ve çalışan moralinin azalmasına neden olur. Ancak eşitlik varsa, kuruluşlar daha yüksek bir elde tutma oranına sahip olur.

Eşitlik her zaman önyargıları ortadan kaldırmakla ilgili değildir. Aynı zamanda, iş yerindeki çeşitliliği anlamak ve değer vermeyi de kapsar. Şirkette karşılıklı saygı olduğunda bu durum bağları geliştirir ve çalışanların moralini yükseltir. Bu nedenle, kurumların eşitlik ve çeşitliliğe daha fazla vurgu yapması gerekir.

7. Çalışan deneyimi

Bir işletmeye sahip olmak her zaman kâr, gelir ve pazarlama odaklı değildir. Aynı zamanda en değerli varlıklar olan çalışanlarla ilgilenmekle de ilintilidir. Çalışanların kuruluşları için çalışırken kazanacakları deneyim, işlerini her gün nasıl sürdüreceklerine yansıyacaktır. Öyle ki yapılan bir ankete göre, İK ve iş liderlerinin %80’i çalışan deneyiminin kendileri için önemli olduğunu söylüyor. Bu noktada çalışanlar, kuruluşta yaptıkları görev süre boyunca en iyisini deneyimlemelidir.

Kuruluşların harika bir çalışan deneyimi elde edebileceği birçok uygulama vardır. Ancak, çalışanları için en iyisini sağlamak için hangi yolları seçecekleri tamamen liderlerin elindedir.

8. Geliştirmeye daha fazla odaklanmak

Y ve Z kuşağının iş gücüne katılmasıyla birlikte, fayda sağlamak her zaman yeterli kalmıyor. Bu nesil kuruluşların geleceğidir ve kutunun dışındaki başka şeylere ihtiyaç duyarlar çünkü genç iş gücü enerjik, yenilikçi ve her zaman becerilerini her gün geliştirmeye çalışırlar.

Doğru büyüme fırsatlarını sağlamak için doğru geliştirme araçlarının sağlanması esastır. Uygun gelişim programları uygulandığında, çalışanlar daha yüksek memnuniyet seviyelerine sahip olacaktır. Bu, çalışan bağlılığını ve daha yüksek elde tutma oranlarını da artıracaktır. Bu nedenle, kârlılığı iyileştirmek için mükemmel bir etik kültür örneği oluşturmak gerekir.

Son olarak, başarılı bir kültüre ulaşmak için çalışanlar ve yönetim ekipleri aynı tarafta olmalıdır. Örgüt kültürünün herhangi bir aksaklık olmadan herkes için çalışacak şekilde senkronize edilmesi de ayrıca önemlidir. Bu da çalışanların refahı ile birlikte iş birliğine ve öğrenmeye öncelik verilen bir şirket kültürünün başlangıcıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir