İnsan Kaynakları Yönetimi Nedir?

İnsan kaynakları departmanlarının bile yeni yeni değer kazandığı günümüz iş dünyasında İnsan Kaynakları Yönetimi de nedir? diye soranlarımız olabilir.

Bilinen İnsan Kaynakları;

Öncelikle insan kaynakları kavramına çevremizin, ailemizin, iş arkadaşlarımızın hatta geleneksel bakış açısına sahip işverenlerin gözünden bakalım.

Ne görüyorlar?

Bordrolar, mülakatlar, işe alımlar, mevzuatlar… Zaman zaman da personellerin doğum günlerinde sipariş verilen pastalar. İnsan kaynağı yönetiminden ziyade personel yönetimine hizmet eden bu iş kollarının her birinin elbette önemli rolleri var fakat insan kaynakları yönetimini bir güneş sistemi olarak düşünürsek bu işler ancak güneş sisteminin çok küçük bir kısmını oluşturabilir.

Personel yönetimi ile insan kaynakları yönetimi farkını daha iyi anlatabilmek adına;

İnsan Kaynakları Yönetimi Nedir?

Genel tabiri ile; “Örgüt içindeki insan kaynağını en verimli şekilde değerlendirebilmek amacı ile yürütülen faaliyet ve çalışmaların bütünüdür.”

İnsan Kaynakları Yönetimi’nin temel unsurlarını sayacak olursak;

İstihdam Süreçleri

İhtiyaç duyulan insan kaynağını tespit etme, bulma ve yerleştirme süreçlerinin tamamını kapsar. Pozisyonun kriterlerini belirleyerek ilanı hazırlamak, adayları seçmek, mülakatları organize etmek, oryantasyon sürecini planlamak gibi çok aşamalı bir yönetim süreci vardır.

Karşılıklı ilk izlenimlerin oluştuğu bu aşamalarda kurum kültürünü doğru yansıtabilmek ayrıca önem taşır.

Çalışma Sistemi Planlaması

Özellikle pandemi ile birlikte hızla değişime uğrayan ve şirketlere özel çeşitlilik gösteren birçok çalışma sistemi bulunmaktadır; esnek çalışma saatleri, hibrit çalışma modelleri, şirketlere göre değişiklik gösteren yan haklar…

Çalışma sistemleri personellerin hangi koşullar altında görevini yerine getireceğini belirleyen fonksiyonların bütününü kapsar.

Değişimin hızına uyum sağlayarak ve gittikçe farklılaşmaya devam eden çalışan beklentilerini tespit ederek bu sistemi planlamak gerekir.

Yetenek Yönetimi

Çalışanların tüm eğitim ve kariyer planlamalarının doğru bir seyirde ilerleyebilmesi için öncelikli adım yetenek yönetimidir. Her bir çalışana doğru çalışma koşulları sağlanarak gerçek potansiyeline ulaşmasını ve yeteneğini ortaya çıkartmasını amaçlayan çalışmaları kapsar. Yeteneği keşfetmek, geliştirmek ve doğru yerde değerlendirmek bu yönetim sisteminin temel amaçlarındadır.

Kariyer ve Eğitim Yönetimi

Kariyer ve eğitim yönetimi birbirleriyle bütünleşmiş süreçlerdir.Çalışanların yeteneklerine uygun bir kariyer planlaması yapılarak bu yolda almaları gereken eğitimlerin tespit edilmesine yönelik çalışmaları içerir.Bu eğitimler yalnızca kişinin mesleğiyle orantılı teknik eğitimler olmak zorunda değildir. Bir Yazılım Mühendisi’nin C++ eğitimine ihtiyacı olabileceği gibi sosyal alanlarda başka bir eğitime de ihtiyacı olabilir.

Performans Yönetimi

Örgütün hedeflerini ve beklentilerini çalışanlara aktarması sonucunda belli zaman aralıklarında verimliliğin kontrol edildiği bir süreçtir. İnsan kaynakları çalışanları bizzat personellerin performanslarını değerlendiremez. Değerlendirecek olan liderlere ve yöneticilere yol gösterir, değerlendirmeler sonucunda izlenecek yolu kurgular.

Performans Yönetimi yalnızca değerlendirme aşamasından oluşmaz. Hedeflerin uygunluğuna ve  gerçekleşmeleri için uygun çalışma koşullarının sağlanıp sağlanmadığını da odaklanır.

Ücret ve Ödül Yönetmi

Şirketlerin doğru bir ücretlendirme sistemine sahip olması diğer insan kaynağı fonksiyonlarının da sorunsuz bir şekilde yürütülmesi için önemli bir faktördür.Bu noktada, çalışanlara hangi kriterlere göre, hangi düzeylerde,ne kadar ücret ödeneceğinin sorularını cevaplayan bir ücret politikası hazırlanması gerekir.Ücret oluşumunu etkileyen faktörlerin de göz önüne alındığı, dengeli ve adil bir şekilde kurgulanan ücret politikalarının kaliteli adayları cezbetme, çalışan aidiyeti oluşturma, motivasyon ve verim arttırma gibi konularda yüksek derecede önem taşıdığını söyleyebiliriz. Aynı şekilde; çalışanların, sağladıkları katma değer oranlarına göre adil bir şekilde ödüllendirilmeleri performans artışını ve iş yapma heyecanını birebir etkileyen faktörlerden biridir.

Kurum İçi iletişim

Yukarıda saymış olduğum tüm İKY sistemlerinin doğru bir şekilde işleyebilmesi için ihtiyaç duyduğumuz en önemli faktörü sona bıraktım.

İletişim…

Bu kavrama hepimiz aşinayız elbette,

Fakat  ‘’kurum içi iletişim’’  dediğimizde ön plana çıkartmamız gereken konular nelerdir?

  • Tüm şirket çalışanlarının kendisini ifade edebileceği güvenilir bir ortam hazırlamak
  • Kurum içi yatay ve dikey iletişimi sağlamak
  • Şirket içindeki gelişmeleri düzenli ve şeffaf bir şekilde çalışanlara aktarmak
  • İş süreçlerinde ortak akıl belirlemek
  • Şirketin hedeflerini ve beklentilerini net bir şekilde çalışanlarla paylaşmak
  • Her bir çalışanı kurumun ve işleyişin bir parçası haline getirmek

Tüm bunları sağlıklı bir şekilde yürütebilmek için birçok farklı iletişim kanallarından faydalanabilirsiniz.

Bir örnek olarak Zoom ‘da Kent Meydanı;

Tekhnelogos ailesi olarak her ay bir kere Zoom uygulamasında Kent Meydanı toplantısı düzenliyoruz. Yönetimin ve tüm çalışanların katılmasının zorunlu olduğu Kent Meydanı’nda şirketteki tüm yeni gelişmeleri konuşuyor ve toplantı öncesinde çalışanlardan aldığımız soruları yönetimin cevaplamasını istiyoruz. Böylelikle tüm çalışanları bir araya getirebiliyor, farklı farklı gündemlere herkesin ortak olmasını sağlayabiliyoruz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir