Neden felsefe ve mühendislik üzerine düşünmeliyiz?

Felsefe aracılığıyla mühendislik ve mühendisler arasında derinlemesine düşünmeyi teşvik etmek, toplum için önemli olabilir. Pek çok mühendis bir şeyler inşa etmeyi seviyor ve topluma yardım etme konusunda doğuştan gelen bir istek duyuyor olsa da bireysel bağlamlarda yapılması gereken etik şeyin ne olduğu ve mühendislik ürünü bir sistemin toplumu nasıl etkileyeceği belirsiz olabilir.

Mühendislere dolaylı olarak tanınan güç, sosyal ve mühendislik sistemlerinin genel karmaşıklığı, topluma yardım etmenin zorluğunu ortaya koyuyor. Filozoflar ve diğer akademisyenler mühendislik için pratik ve etik tavsiyeler sunmaya çalışıyor, ancak bu tavsiyeler mühendislik sistemlerinin gerçekte nasıl geliştirildiği ve yönetildiğinden kopuk olabilir.

Mühendislik üzerine etik diyalog, kurumların nasıl çalıştığına ve tasarım ve operasyon sürecinde hangi bilginin kullanıldığına dair bir anlayıştan faydalanır. Bu nedenle, mühendisliği daha iyi anlamanın içsel değeri ile toplumun genel refahını iyileştirmek ve mühendisliği daha iyi kullanmasına yardımcı olmak için felsefe ve mühendislik dünyasını bir araya getirmemiz gerekiyor.

“Mühendislik için Gerçek Büyük Zorluk: Kendini Bilme” başlıklı makalesinde Carl Mitcham şöyle yazmış:

“Büyük İspanyol filozof José Ortega y Gasset’in teknoloji üzerine ilk felsefi meditasyonunda söylediği gibi, sadece mühendis olmak, potansiyel olarak her şey olup aslında hiçbir şey olmamaktır. Artan mühendislik becerimiz, mühendis olan ve olmayan hepimizi kim olduğumuz ve gerçekten ne olmak istediğimiz konusunda daha derinlemesine düşünmeye çağırıyor.”

Mühendisleri ve filozofları daha derin bir sohbete dahil etmek, her ikisinin de birbirinden bir şeyler öğrenmesini sağlar ve toplumun mühendisliğe ve onun yönetimine yönelik daha geniş yaklaşımı üzerine düşünmek için bir topluluk olarak hizmet edebilir. Bu konudaki araştırmalar, bilim ve liberal sanatlar arasında daha derin bir ilişki kurmaya çalışan diğer birçok beşeri bilimler ve ‘bilim ve teknoloji çalışmaları’ araştırmasıyla ‘aile içinde’ olarak görülebilir.

Mühendislik felsefesinde epistemoloji, etik, metafizik ve dil felsefesi gibi birçok önemli konu vardır. Mühendislik genellikle bilimden farklı bir bilgi temeline sahip olarak görülür ve bilimden ayrı olarak özel bir çalışma gerektirir. Araştırmalar, bu zorluğu ele alarak tasarımdan üretime ve bakıma kadar mühendislik uygulamaları üzerine düşünmenin yeni yollarını ortaya koyar. Mühendisler, yaptıkları işin kavramsal temelleri üzerinde düşünmeye ve kullandıkları bilgi türlerini ortaya çıkarmaya yardımcı olabilirler. Tüm bu konularda mühendislik uygulayıcılarının katılımını sağlamak, doğru felsefi yanıtların alınmasına yardımcı olmanın yanı sıra felsefeden elde edilen içgörülerin mühendislik uygulamalarına ve eğitimine geri getirilmesine yardımcı olmak açısından da kilit önem taşımaktadır.

Mühendisler, postmodern dünyanın kabul edilmemiş filozoflarıdır. Postmodernitenin maddi temeli hakkında ayırt edici olan şey, onun tasarlanmış bir maddilik olmasıdır. Mühendisler, kavramsal analiz ve eleştirel düşünme yoluyla tasarım hayatlarını daha büyük dünyayla paylaşmaya yeni başlıyor. Peki felsefe, mühendislik için neden önemlidir? Çünkü mühendislik felsefedir ve felsefe sayesinde mühendislik daha çok kendisi olacaktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir