BIM nedir?

Tüm dünyada BIM (Yapı Bilgi Modellemesi), binaların planlanması, tasarımı ve inşasının son derece verimli ve iş birlikçi olmasını sağlamak için çok önemli ve hatta zorunlu bir süreçtir. BIM’in ne olduğunu, nasıl kullanıldığını ve BIM seviyelerinin ne anlama geldiğine hep birlikte bakalım.

BIM, Building Information Modeling veya Building Information Management’ın kısaltmasıdır. Mimarların, mühendislerin, gayrimenkul geliştiricilerin, müteahhitlerin, üreticilerin ve diğer inşaat profesyonellerinin bir yapıyı veya binayı tek bir 3D model içinde planlamasını, tasarlamasını ve inşa etmesini sağlayan, iş birliğine dayalı bir süreçtir.

Ayrıca bina veya yapı sahiplerinin erişebildiği (dolayısıyla Bina Bilgi Yönetimi) verileri kullanarak binaların işletimi ve yönetimini de kapsayabilir. Bu veriler hükümetlerin, belediyelerin ve mülk yöneticilerinin bina inşa edildikten sonra bile, modelden elde edilen bilgilere dayanarak bilinçli kararlar vermelerini sağlar.

Planlardan CAD’ye ve BIM’e

Geçmişte, belirli bir bina planı hakkında bilgi ifade etmek için planlar ve çizimler kullanılırdı. Bu 2B yaklaşım, boyutları ve gereksinimleri görselleştirmeyi oldukça zorlaştırdı. Ardından, tasarımcıların dijital ortamda planların faydasını görmelerine yardımcı olan CAD (Bilgisayar Destekli Tasarım) geldi. Daha sonra, CAD 3D’ye döndü ve bu da planlara daha gerçekçi görseller getirdi. Şimdilerde standartlaşmış olsa da BIM, sadece bir 3D modelden çok daha fazlasıdır.

BIM nesneleri

Bir BIM modelini oluşturan bileşenler olan BIM nesneleri akıllıdır, geometriye sahiptir ve verileri depolar. Herhangi bir öğe değiştirilirse, BIM yazılımı modeli bu değişikliği yansıtacak şekilde günceller. Bu da yapı mühendislerinin, mimarların, MEP mühendislerinin, tasarımcıların, proje yöneticilerinin ve müteahhitlerin daha iş birlikçi bir ortamda çalışabilmesi için modelin tüm süreç boyunca tutarlı ve koordineli kalmasını sağlar.

BIM’deki “I”

BIM bir bütün olarak, inşa edilmiş varlıkların inşası ve yaşam döngüsü yönetiminde yer alan, iş birliği içinde çalışan ve veri paylaşan tüm tarafların sürecini ifade eder. Ancak BIM’in gerçek gücü “I”da (information) yaşıyor. Toplanan tüm bilgiler anlayıştan tamamlanmaya kadar sadece saklanmaz, eyleme geçirilebilir.

Veriler doğruluğu artırmak, ofisten sahaya tasarım amacını ifade etmek, paydaştan paydaşa bilgi aktarımını iyileştirmek, değişiklik siparişlerini ve saha koordinasyon sorunlarını azaltmak ve daha sonra yenileme projeleri için mevcut binalara ilişkin bilgi sağlamak için kullanılabilir.

BIM bilgileri nasıl paylaşılır?

Bir BIM modelindeki bu bilgiler, ortak bir veri ortamı (CDE) olarak bilinen, karşılıklı olarak erişilebilir bir çevrimiçi alan aracılığıyla paylaşılır ve toplanan veriler, bir ‘bilgi modeli’ olarak adlandırılır. Bilgi modelleri, başlangıçtan işletmeye ve hatta yenilemeye kadar bir binanın ömrünün her aşamasında kullanılabilir.

Artık BIM’in ne olduğunu ve nasıl kullanılabileceğini ele aldığımıza göre, şimdi BIM seviyelerine geçelim:

BIM seviyeleri nelerdir?

Çeşitli proje türleri için farklı BIM seviyeleri elde edilebilir. Her düzey, belirli bir ‘olgunluk’ düzeyini gösteren farklı bir dizi kriteri temsil eder. BIM seviyeleri 0 ile başlar ve 4D, 5D ve hatta 6D BIM’e kadar gider. Bu seviyelerin amacı, tüm süreç boyunca ne kadar etkili veya ne kadar bilginin paylaşıldığını ve yönetildiğini ölçmektir.

Peki her seviye neleri içerir ve hangi seviyede çalıştığınızı nasıl belirleyebilirsiniz?

Seviye 0 BIM: Kağıt tabanlı çizimler + sıfır iş birliği

Seviye 0 BIM, hiç iş birliği içinde çalışmamayı ifade eder. 2D CAD kullanıyorsanız ve çizimler veya dijital baskılarla çalışıyorsanız, güvenle 0. seviyede olduğunuzu söyleyebilirsiniz. Bugün, sektördeki her profesyonelin yeterli BIM’e sahip olmamasına rağmen, endüstrinin çoğu bu seviyenin üzerinde çalışıyor. Ancak bu seviye eğitim ve bazı projeler sözleşme şartnamelerinde BIM kullanımını içermemektedir.

Seviye 1 BIM: 2B inşaat çizimleri + bazı 3B modelleme

Konsept çalışması için 3D CAD, üretim bilgilerinin ve diğer belgelerin taslağının hazırlanması için de 2D kullanmak, muhtemelen Seviye 1 BIM üzerinde çalıştığınız anlamına gelir. Bu düzeyde, CAD standartları BS 1192:2007 standardına göre yönetilir ve verilerin elektronik paylaşımı, genellikle yüklenici tarafından yönetilen ortak bir veri ortamında (CDE) gerçekleştirilir. Birçok firma, fazla iş birliği gerektirmeyen Seviye 1 BIM’dedir ve her paydaş kendi verilerini yayınlar ve yönetir.

Seviye 2 BIM: Ekipler kendi 3B modellerinde çalışır

BIM Seviye 2, Nisan 2016’da Birleşik Krallık’ta halka açık tüm projelerde zorunlu bir gereklilik haline getirildi. Fransa da kısa bir süre sonra 2017’de kendi yetkisiyle takip etti.

Seviye 2 BIM, iş birlikçi bir ortamda eklenmeye başlar. 2. seviyede, tüm ekip üyeleri 3B CAD modelleri kullanır ancak bazen aynı modelde kullanmazlar. Ancak, paydaşların bilgi alışverişinde bulunma şekli onu diğer seviyelerden ayırır. Yapılı bir ortamın tasarımıyla ilgili bilgiler, ortak bir dosya biçimi aracılığıyla paylaşılır.

Firmalar bunu kendi verileriyle birleştirdiklerinde zamandan tasarruf ediyor, maliyetleri düşürüyor ve tekrar çalışma ihtiyacını ortadan kaldırıyorlar. Veriler bu şekilde paylaşıldığından CAD yazılımı, IFC (Industry Foundation Class) veya COBie (İnşaat Operasyonları Bina Bilgi Değişimi) gibi ortak bir dosya formatına dışa aktarabilmelidir.

Seviye 3 BIM: Ekipler, paylaşılan bir 3B modelle çalışır

BIM seviye 3 daha da iş birlikçidir. Her ekip üyesinin kendi 3B modelinde çalışması yerine Seviye 3, herkesin tek bir paylaşılan proje modeli kullanması anlamına gelir. Model ‘merkezi’ bir ortamda bulunur ve herkes tarafından erişilebilir ve değiştirilebilir. Buna Open BIM denir, yani çatışmalara karşı başka bir koruma katmanı eklenerek projeye her aşamada değer katar.

Seviye 3 BIM’in faydaları şunlardır:

  • Tüm projenin daha iyi 3D görselleştirilmesi
  • Birden fazla ekip ve işlem arasında kolay iş birliği
  • Basitleştirilmiş iletişim ve tasarım amacının anlaşılması
  • Projenin her aşamasında azaltılmış yeniden çalışma ve revizyonlar

Seviye 4, 5 ve 6 BIM: Planlama, maliyet ve sürdürülebilirlik bilgilerinin eklenmesi

BIM Seviye 4, bilgi modeline zaman gibi yeni bir unsur getiriyor. Bu bilgiler, projenin her aşamasının ne kadar zaman alacağını veya çeşitli bileşenlerin sıralanmasını belirlemeye yardımcı olan zamanlama verilerini içerir.

Seviye 5 BIM, bilgi modeline maliyet tahminleri, bütçe analizi ve bütçe takibi ekler. BIM’in bu seviyesinde çalışırken, proje sahipleri proje süresi boyunca hangi maliyetlerin oluşacağını takip edebilir ve belirleyebilir.

Seviye 6 BIM bilgisi, bir binanın inşa edilmeden önce enerji tüketimini hesaplamak için kullanışlıdır. Bu, tasarımcıların bir varlığın yalnızca ön maliyetlerinden daha fazlasını hesaba katmasını sağlar. Seviye 6 BIM, enerji tüketimi gereksinimlerinin doğru tahminlerini sağlar ve paydaşlara enerji açısından verimli ve sürdürülebilir yapılar inşa etme yetkisi verir.

Seviye 4, 5 ve 6 BIM’in Faydaları:

  • Daha verimli site planlama ve zamanlama
  • İnşaat aşamasındaki adımlar arasında daha verimli geçişler
  • Gerçek zamanlı maliyet görselleştirme
  • Basitleştirilmiş maliyet analizi
  • Uzun vadede azaltılmış enerji tüketimi
  • Devir teslimden sonra bina veya yapının daha iyi operasyonel yönetimi

BIM’in Geleceği

Açık faydaları nedeniyle BIM kalıcıdır. Seviyeler boyunca çalışan herkese açıkça faydalı olan amaç ve hedefleri tanımlamıştır. Kuşkusuz, inşaatın geleceği daha da iş birliğine dayalı ve dijital olacak. BIM giderek daha sofistike hale geldikçe 4D, 5D ve hatta 6D BIM bu süreçte rol oynamaya başlayacak.

Paydaşlar, artırılmış ve sanal gerçeklik kullanan BIM modellerini giderek daha fazla gözden geçiriyor. Bu uygulama, müteahhitlere ve üreticilere çakışma tespiti ve eğitimi, mimarların tasarımlarını satması ve sahiplerin yapılarını “görmesine” ve bakım ve güçlendirme için daha iyi kararlar almasına yardımcı olabilir. Ayrıca, dünya çapında inşaatta israfı azaltmak için bir girişim var. Bunun çoğu, tedarik zinciri verimsizliklerine, çatışmalara ve yeniden çalışmaya bağlanıyor. Bir BIM ortamında iş birliği içinde çalışarak, tüm bunlar çok daha az olası hale gelir ve daha iyi bir yarın için zemin hazırlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir