Otomasyon: Dijital İşin Yeni Dokusu

Uzun bir süre otomasyon dünyası, BT profesyonellerine kapalı bir şekilde ilerledi. Bunun nedeni; karmaşık kodlama becerileri, moda sözcükler ve onu desteklemek için önemli bir platform gerektirmesinden kaynaklanıyordu. Ancak şimdilerde, düşük kodlu araçların ve RPA’in yükselişi BT otomasyon paradigmasını değiştirdi ve onu iş kullanıcılarına ve kodlayıcı olmayanlara da açtı.

Nitekim gelecek dönem, BT otomasyonu için en heyecan verici yıl olacağa benziyor çünkü kullanım durumları da çoğalmaya devam ediyor. Bazı araştırma şirketleri, 2022 yılında otomasyondan “dijital işin yeni dokusu” olarak bahsediyor çünkü otomasyon, geleneksel iş süreçlerini geliştirmek için giderek daha fazla odak noktası haline geldi. Şirketler de dijital dönüşümü benimserken, otomasyon başarının kritik bir anahtarı olmaya devam ediyor.

Peki gelecek dönemin otomasyon trendleri ve iş dünyasını nasıl şekillendirecek kilit noktalar neler olacak?

Hiper otomasyonda artış

Pandemi nedeniyle uzaktan çalışmanın yükselişi, olağanüstü hal ile başa çıkmak için geçici bir değişim olarak başlamıştı. Ancak, günümüzde birçok çalışan hala evden çalışmaya devam ediyor ve daha da fazlası hibrit çalışma modeli de yaygınlaşmaya başlıyor.

RPA görsel

Çalışma ortamındaki bu dönüşüm birlikte, otomasyon bu değişiklikleri birleştirmek için birçok segmenti bir araya getirdi: RPA, süreç madenciliği, sohbet robotları, düşük kodlu iş akışı platformları, yapay zeka, makine öğrenimi ve akıllı belge işleme daha kapsamlı bir deneyim oluşturmak için giderek daha fazla birleşiyor.Uzmanlar bu duruma hiper otomasyon adını veriyorlar. Şirketlerin iş süreçlerini mümkün olduğunca hızlı bir şekilde tanımlaması, incelemesi ve otomatikleştirmesi için daha disiplinli bir yaklaşım gerektiriyor. Bu nedenle, hiper otomasyon da hızla büyüyen bir trend olarak dikkat çekiyor. Öyle ki Gartner, hiper otomasyon pazarının yıl sonuna kadar yaklaşık 600 milyar dolara kadar genişlemesini bekliyor. Bununla birlikte 2022 yılında liderler, segmentlere ayrılmış otomasyondan uzaklaşarak organizasyonu iyileştirmek için hiper otomasyonu daha çok tercih etmeye başlayacak.

Esnekliği artıran bulut tabanlı mimari yenilik

Otomasyonun bir sonraki adımını dört gözle beklerken, çoğumuz heyecan verici yeni teknolojileri ve bunların kullanım durumlarını keşfediyoruz. Bununla birlikte teslim, bu yeni çözümlerin başarılı olması kadar önem arz ediyor.

Teslimde esneklik, kuruluşların bir platform satın alırken yapması gereken kritik bir faktördür. Kuruluşlar, herhangi bir teslim modeline bağlı kalmamalarını sağlayacak daha fazla esneklik talep ediyor. Bu değişen pazar talebinin bir sonucu olarak, birçok otomasyon şirketi hizmet olarak yazılımdan (SaaS) çok az kesintiyle şirket içi bir çözüme geçebilecek platformlar inşa ediyor. Teslim modlarına düşük sürtünmeli geçişler, giderek daha fazla norm haline gelecek.

Otomasyon şirketleri artık, konteynerleştirme ve mikro hizmetlerin esnekliğinden yararlanmalarını sağlayan bulutta yerel mimarileri kullanıyor. Bu teknolojilerle şirketler, müşteri platformlarını istedikleri gibi çalıştırabilecekleri aynı işlevleri sağlayabilir.

Sunumdaki bu gelişme, kullanıcıların daha sonra farklı bir dağıtım moduna karar vermeleri durumunda temelde yeni beceriler veya ortamlar edinmeleri gerekmeyecekleri anlamına geliyor. Ayrıca, şirket içi çözümlerden yararlanan müşteriler daha fazla esnekliğe, dakikliğe ve kurulumlarını güncelleme ve genişletmeye daha kolay sahip olacak.

Yükselişteki otomasyon: Sürdürülebilirlik Baş Sorumlusu

Sürdürülebilirlik Baş Sorumlusu’nun (CSO) rolü üst düzey için nispeten yenidir, ancak popülaritesi artmaya devam ediyor. Tüketiciler çevre ve iklim değişikliği konusunda daha fazla endişe duyduğundan, pek çok şirket çevre dostu olmalarına yardımcı olmak için STK’ları devreye sokuyor. Bununla birlikte araştırmacılar, Fortune 500 şirketlerindeki STK rollerinin sayısının son on yılda %228 arttığını kaydetti.

STK’lar, kuruluşlarının karbon ayak izini azaltmak için daha yaratıcı yollar buldukça, otomasyon giderek daha çok tercih ettikleri araçlardan biri haline geliyor. Bu da hem sürdürülebilirliğe zarar veren hem de karlarını etkileyen israfı azaltmak için güçlü bir çözüm sunuyor. Örneğin; veri merkezleri önemli bir gider tutarı, toplam karbon emisyonlarının %3,7’sini ve tipik bir şirketin toplam elektriğinin %40’ını oluşturuyor. Ancak otomasyon, her ikisini de önemli ölçüde azaltmak için gerekli olmadığında veri merkezlerini kapatabiliyor. STK’lar önümüzdeki dönemde, otomasyon çabalarının giderek daha fazla kazananı olacak ve hem verimliliği artırmak hem de israfı azaltmak için teknolojilerinden yararlanacak.

Çalışan verimliliğini artırmak için süreçleri yeniden tasarlama

Tipik bir çalışan, neredeyse her görev için çeşitli araçlar arasında geçiş yapmalıdır. Bugün ortalama bir şirketin, çalışanlarının kullandığı 170’in üzerinde farklı uygulaması bulunuyor. Araçlar ve teknoloji eklemek uzun süredir üretkenlik sağlamaya yardımcı oluyor gibi görünse de birçok lider artık çok fazla teknolojinin hem üretkenliği hem de genel iş bağlılığını azaltan düşük değerli işlerle sonuçlandığının farkına varıyor. Çalışanlar, vakitlerinin çoğunu şirketleri iyileştiren yüksek değerli ve yenilikçi işler yerine veri girmek ve programlar çalıştırmak için harcıyor.

Birçok kuruluş, çalışanlarına bu vakit kaybı ve düşük değerli işlerini kolaylaştırmak için ihtiyaç duydukları yardımı sağlamak amacıyla otomasyona geçiyor. Daha önde gelen kuruluşlar, çalışanların işlerini kolaylaştırmak için kullandıkları kurumsal uygulamalar arasında bir katman ekleyecek dijital masaüstü yardımı sağlayarak otomasyondan yararlanıyor.

RPA gibi otomasyon araçları sayesinde, çalışanlar artık veri girme, aktarma veya programları kapatma gibi görevleri yerine getirmek zorunda kalmayacak. Yeniden kullanılabilirlik, standardizasyon, merkezi yönetim ve yönetişim ile şirketler, süreçlerini çalışanlar için daha ödüllendirici ve kuruluş için de üretken olacak şekilde yeniden tasarlayacak.

Otomasyon iş gücü eksikliğini giderecek

2021 yılı, birçok restoran ve karşılama çalışanların işlerinden istifa ettiği bir yıl oldu. İşletmeler de yüksek stresli iş ortamını doldurmak için çalışan bulmakta zorlanıyor. Forrester, 2022’de hizmet şirketlerinin %35’inin bu boşluğu doldurmak için fiziksel robot işçileri kullanacağını tahmin ediyor. Robotik artık bu istihdam boşluklarını teslimat, yemek hazırlama, yer bakımı, depo işleri ve müşteri hizmetleri sunarak doldurabilir.

Çalışan deneyimi yoluyla müşteri deneyimini iyileştirme

Çalışan ve müşteri deneyimleri her zaman iç içedir ancak birçok şirket çalışan deneyiminin ne kadar gerekli olduğunu şimdi anlamaya başlıyor. Üst düzey yöneticiler ve liderler arasında 2021 yılında yapılan bir anket, katılımcıların %85’inin çalışan deneyiminin genel müşteri deneyimini etkilediği konusunda hemfikir olduğunu ortaya koydu.

Çalışan bağlılığı, genel kurumsal üretkenlik ve müşteri deneyiminde kritik bir faktördür ancak 2021’de bağlılık seviyeleri 10 yıl içinde ilk kez düşüş gösterdi. Şirketlerin genel memnuniyeti ve işe bağlılığı iyileştirmeye yardımcı olmak için temel konulara odaklanmalarını artırmaları gerekiyor. Özellikle 2022 yılı, şirketlerin otomasyon yoluyla genel çalışan deneyimini geliştirmeye odaklandığı bir yıl olacak.

Otomasyon, çalışanların müşterilere üstün hizmet sağlamak gibi daha tatmin edici yüksek değerli faaliyetlerde daha fazla zaman harcayabilmeleri için sıkıcı ve tekrarlayan işleri üstlenmeye yardımcı oluyor. Ayrıca otomasyon, çalışanların daha iyi bir müşteri deneyimine dönüşen kusursuz ve kişiselleştirilmiş etkileşimler sunmasını da sağlıyor.

Dijital dönüşümün zorluğu

Son olarak, dijital dönüşümün karmaşık olduğunu anlamak önemlidir. Teknolojinin benimsenmesi kaçınılmaz olsa da her zaman dönüştürülmüş iş süreçlerine uyum sağlamayabilir. Aynı zamanda, çeşitli alanlarda sürekli iyileştirmeler gerektirir. Bunlar, diğerleri arasında yetenek kazanımı, iş gücü kültürü, iş gereksinimleri ve pazar ortamı gibi unsurlardır. Nitekim dijital dönüşümde başarılı olan kuruluşlar, dijital teknolojileri benimseme girişimlerini, BT süreçlerini ve operasyonlarını otomatikleştirmenin iş değeriyle uyumlu hale gelmesine dikkat edenler olacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir