Big Data Nedir? Ne İşe Yarar?

big data (büyük veri)

Big Data kuruluşlar tarafından toplanan, çıkarılabilecek bilgiler içeren ve makine öğrenimi projeleri, tahmine dayalı modelleme ve diğer gelişmiş analitik uygulamalar için kullanılabilen yapılandırılmış, yarı yapılandırılmış ve yapılandırılmamış verilerin birleşimidir. 

Türkçesi Büyük Veri olan Big Data hakkında gelin öncelikle genel çıkarımlara bakalım. Daha sonrasında detaylarına inelim. 

Genel Çıkarımlar;

 • Big Data, hızla artan hacimlerde ve yüksek hızda gelen çeşitli bilgilerin bir araya gelmesidir.
 • Büyük veri, yapılandırılmış (genellikle sayısal verilerin kolayca biçimlendirildiği ve depolanabileceği) veya yapılandırılmamış (daha esnek biçimli ve daha az ölçülebilir veriler) olabilir.
 • Bir şirkette, neredeyse her departman big data analizi sonuçlarını kullanabilir ancak verinin dağınıklığıyla baş etmek zor olabilir.
 • Büyük veri, sosyal ağlardaki ve web sitelerindeki kamuya açık yorumlardan, kişisel elektronik cihazlardan ve uygulamalardan gönüllü olarak toplanan anketlere, ürün satın almalarına ve elektronik check-in’lere kadar çeşitli kaynaklardan elde edilebilir.
 • Büyük veri genellikle bilgisayar veritabanlarında depolanır ve büyük, karmaşık veri kümelerini işlemek için özel olarak tasarlanmış yazılımlar kullanılarak analiz edilir.

Big Data Nedir?

Big Data, yapılandırılmış veya yapılandırılmamış olarak iki farklı terimde sınıflandırılır. Yapılandırılmış veriler, kuruluşlar tarafından veritabanlarında ve elektronik tablolarda yönetilen bilgilerden oluşur ve genellikle sayısal niteliklere sahiptir. Öte yandan, yapılandırılmamış veriler, organize edilmemiş ve önceden belirlenmiş bir modele veya formata uymayan bilgilerdir. Bu tür veriler, kurumların müşteri ihtiyaçları hakkında bilgi toplamalarına yardımcı olan sosyal medya kaynaklarından elde edilen verileri içerir.

Big data, sosyal ağlarda ve web sitelerinde kamuya açık olarak paylaşılan yorumlardan, kişisel elektronik cihazlardan ve uygulamalardan gönüllü olarak toplanan anketlerden, ürün satın alımlarından ve elektronik check-in’lerden elde edilebilir. Akıllı cihazlardaki sensörler ve diğer girdiler, verilerin geniş bir durum ve koşul yelpazesinde toplanmasına olanak sağlar.

Büyük veri genellikle bilgisayar veritabanlarında depolanır ve büyük, karmaşık veri kümelerini işlemek için özel olarak tasarlanmış yazılımlar kullanılarak big data analiz edilir.

Büyük Verinin Özellikleri Nelerdir?

Büyük veri, 5V olarak da bilinen çeşitlilik, hacim, hız, doğruluk ve değer özelliklerini içermelidir. Bu özellikler, büyük verinin tanımını sağlamak için kullanılan kavramlardır. 

Çeşitlilik farklı veri türlerini ve kaynaklarını ifade eder. Hacim, büyük miktarda veriyi ifade eder. Hız verinin hızlı bir şekilde toplanması, işlenmesi ve analiz edilmesi gerekliliğini vurgular. Doğruluk verinin doğru ve güvenilir olması gerektiğini ifade eder. Değer ise verinin işletme veya kurum için anlamlı bilgileri ortaya çıkarması ve fayda sağlaması gerektiğini ifade eder.

Böylece büyük veri çeşitli kaynaklardan gelen büyük miktarda verinin hızlı bir şekilde toplanması, doğru bir şekilde işlenmesi ve analiz edilerek değerli bilgilerin ortaya çıkarılması gereken bir yapıdır.

Big data analizi

Big Data Ne İşe Yarar?

Veri günümüzde vazgeçilmez bir öneme sahip olup, turizmden sanayiye, eğitimden sağlığa her sektörde büyük bir öneme sahiptir. Endüstri 4.0 ve öncesinde iş odaklı bir düzen hakimdi ve üretilen ürünler talebe göre pazarlanıyordu. Ancak günümüzde rekabetin yoğun olduğu bir ortamda, ürünlerin tüketici taleplerine göre şekillendirilmesi önem kazanmıştır. Tüketiciyi anlamak, onların tercihlerini, ihtiyaçlarını ve zamanlamalarını anlamak büyük bir öneme sahiptir. Bu noktada büyük veri kullanımı devreye girmekte ve birçok sektörde önemli bir rol oynamaktadır.

Büyük Veri Örnekleri Nelerdir?

Büyük veriyi (Big Data) örneklendirmek gerekirse size şöyle bir örnek verebiliriz; Diyelim ki bir elbise satın almak istiyorsunuz ve bir internet sitesine girip bir elbiseye baktınız. Sistem bu hareketinizi algılayarak sizin tercihlerinizi anlamaya çalışır ve size ilgili elbiseleri önerir.  Eğer bebek bezi, mama veya bebek kıyafetleri üzerine bir arama yaparsanız sistem sizi bir ebeveyn olarak tanımlayabilir ve size bebek ürünlerini daha çok gösterir. Bu örnekler büyük verinin sadece küçük bir kısmını temsil etmektedir.

Büyük veri tüketici davranışlarını, tercihlerini ve ihtiyaçlarını anlama konusunda önemli bir araç haline gelmiştir. Bu sayede işletmeler tüketiciye özelleştirilmiş deneyimler sunabilir, ürünlerini ve hizmetlerini taleplere göre şekillendirebilir ve rekabet avantajı elde edebilirler. Büyük veri analitiği, işletmelere müşteri odaklı bir yaklaşım benimsemelerine yardımcı olurken tüketicilere de daha kişiselleştirilmiş ve ihtiyaçlarına uygun ürün ve hizmetler sunulmasını sağlar.

Büyük Veri Neden Önemlidir?

Büyük veri ticari, ekonomik, sosyal veya politik alanlarda karar verme süreçlerinde eğilimleri, gelişmeleri ve önemli rakamları zamanında tespit etmek ve tahmin etmek için önemli bir rehberlik sağlar. Geçmişte eş zamanlı araştırmalar yapma ihtiyacını ortadan kaldırarak değişen davranışları ve yeni durumları ön görebilme yeteneği sunar. Büyük miktarda verinin serbest bırakıldığı ve otomatik sistemlerde depolanabildiği sayede bu araştırmaların yapılmasına artık gerek kalmaz. Büyük veri, yönetim bilgilerinin elde edildiği bir kaynaktır ve iş analitiği veya iş zekası araçları, bu bilgilerin mevcut verilerden çıkarılmasına yardımcı olur.

Büyük veri genellikle bir şirketinizin veya kurumunuzun performansını önemli ölçüde artırabilecek birçok değerli bilgiyi içerir ve bu bilgilere normal veri analiziyle erişmek mümkün olmayabilir. Büyük veri analizi sayesinde farklı bir bakış açısıyla verilere erişebilir ve yeni fikirler edinebilirsiniz. Büyük veri çalışmaları, size rekabet avantajı sağlayabilecek veya hizmetlerinizin kalitesini önemli ölçüde artırabilecek yeni bilgilerle karşılaşmanızı sağlar.

Önerilen okuma: Bootstrap Nedir? Ne İşe Yarar?

Big Data Hayatımızı Nasıl Etkiler?

Big Data, sensör bilgileri, fotoğraflar, metinler, sesler, videolar ve diğer veri türlerini kullanarak, geçmişte mümkün olmayan şekillerde işlenebilen ve analiz edilebilen sürekli büyüyen bir veri kaynağını ifade eder. Bu durum hayatımızda ve iş dünyasında neredeyse her sektörde devrim niteliğinde bir çağın başlangıcını simgeler. Şirketler artık müşterilerin belirli segmentlerinin ne zaman hangi ürünleri satın almak isteyeceğini tahmin edebilir hale gelmiştir. Büyük Veri ayrıca şirketlerin operasyonlarını daha verimli bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur.

Büyük Veri projeleri, iş dünyası dışında da dünyamızı çeşitli şekillerde değiştirmeye yardımcı olmaktadır:

Sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi: Veri odaklı tıp, tıbbi kayıtların ve görüntülerin analizi yoluyla hastalıkların erken teşhisine ve yeni ilaçların geliştirilmesine yardımcı olabilecek bilgilere erişimi içerir.

Doğal ve insan kaynaklı felaketlerin tahmin edilmesi ve müdahale edilmesi: Deprem verileri, depremlerin gelecekteki aşamalarını tahmin etmek için analiz edilebilirken, insan davranış kalıpları, kuruluşların hayatta kalanlara yardım etmek için gereken bilgileri elde etmelerine yardımcı olur. Ayrıca, Büyük Veri teknolojisi, dünyadaki savaş bölgelerinden kaçan mültecilerin izlenmesi ve korunması için de kullanılabilir.

Suç önleme: Polis güçleri, kendi istihbarat kaynakları ve genel veri setlerine dayalı veri odaklı stratejileri benimseyerek kaynaklarını daha etkin bir şekilde dağıtabilir ve caydırıcılığı artırabilir.

Büyük Verinin Faydaları Nelerdir?

Büyük veri işleme, büyük veya küçük ölçekli tüm şirketler, kuruluşlar ve hatta hükümetler için birçok fayda sağlar. Aslında dikkatli baktığımız zaman bu faydaları günlük hayatımızda da görebiliriz. Buna bir örnek, hizmetini veya ürününü adlığımız bir firmaya iyi veya kötü bir geri bildirimde bulunduğumuzda firmalar bu bilgiyi yani veriyi kullanarak müşteri deneyimini geliştirir. Bu sayede daha kolay ve profesyonel hizmetler gelişmektedir. Genel olarak Büyük Verinin Faydaları şunlardır;

 • Ürün iyileştirme ve yeni ürün geliştirme 
 • İş stratejilerinin geliştirilmesi
 • Müşteri geri bildirimlerinin analizi
 • Finansal risklerin tahmini
 • Veri depolama ve yönetimi
 • Dolandırıcılık tespiti

Önerilen okuma: Sektör Analizi Nedir? Nasıl Yapılır?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir